Po przedstawieniu problemu, wytypujemy Ci wszystkie procedury oraz zbliżone koszty proponowanych rozwiązań. Wspólnie zdecydujemy które rozwiązania będą dla Ciebie najkorzystniejsze.