Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, wznowienia, podziały nieruchomości, ustalenia granic.