Tyczenie osi budynków i budowli, tyczenie sieci, wyznaczenie zera, pomiary kontrolne obiektów techn.