Przygotowujemy mapy do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej.